Een goed werkende VvE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en overlegt regelmatig met elkaar tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV). De VvE heeft een collectieve Opstal- en Aansprakelijkheidsverzekering en spaart voldoende om het onderhoud van het gebouw te waarborgen. Zo behoudt uw appartement de waarde en is beter verkoopbaar.

De Opstal- en aansprakelijkheidsverzekering
De opstalverzekering is de belangrijkste verzekering voor de VvE. Deze verzekering is verplicht. Deze verzekering dekt de schade aan de gemeenschappelijke delen van het pand ( gevels, vloeren, muren). Het is niet toegestaan om de appartementen afzonderlijk te verzekeren. Een individuele verzekering per appartement dekt namelijk niet alle gemeenschappelijke zaken van het pand. Met een collectieve verzekering voorkomt de VvE dat het gebouw onder- of niet goed verzekerd is. De hoogte van de premie van de opstalverzekering is gebaseerd op de herbouwwaarde van het pand. De herbouwwaarde van het pand voorziet in de kosten van het opnieuw bouwen van het pand als deze bijvoorbeeld door brandschade volledig verloren gaat. De herbouwwaarde moet met een taxatie worden vastgesteld en zo nodig geïndexeerd worden.

De aansprakelijkheidsverzekering oftewel WA ( Wettelijke Aansprakelijkheid) is ook verplicht. Deze dekt schade aan derden die wordt veroorzaakt door gebreken aan het pand. Een voorbeeld kan zijn als de daklijst los hangt en naar beneden valt en schade aan personen of auto’s veroorzaakt.

De rechtsbijstandsverzekering
Een rechtsbijstandsverzekering voor de VvE is niet verplicht. Maar het is zeker verstandig om als VvE af te sluiten. De VvE ontvangt met deze verzekering juridische hulp bij conflicten die met de activiteiten van de VvE te maken hebben.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de kosten in het geval dat bestuurders van de VvE aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door hun handelen. Deze verzekering is niet verplicht maar wordt veelal bij grotere VvE’s afgesloten aangezien bij dit soort VvE’s veel geld omgaat.

De kosten van alle verzekeringen worden via de maandelijkse VvE bijdrage verrekend.

Zorg ervoor dat uw VvE goed verzekerd is!

Voor meer informatie kunt u terecht bij de VvE-Helpdesk via Yke Rippen (y.rippen@capelleaandenijssel.nl)