Energie voor en door Capellenaren

De zonnepanelen zijn geplaatst op het dak van Kindcentrum Ontdekrijk aan Rogaland in Capelle aan den IJssel, één van de scholen van Blick op Onderwijs. Het zonnedak is goed voor een jaarlijkse productie van naar schatting 72.000 kWh, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer twintig huishoudens. Een aantal inwoners van Capelle heeft gezamenlijk geïnvesteerd in dit project voor het opwekken van duurzame stroom “op het dak van een ander” en zijn daarmee eigenaar. Wethouder Duurzaamheid Nico van Veen is enthousiast over dit initiatief: “De realisatie van dit zonnedak laat uitstekend zien dat initiatieven kans van slagen hebben. De gemeente ondersteunt waar mogelijk; hier hebben we een financiële bijdrage gedaan en afspraken gemaakt met Blick op Onderwijs. Complimenten voor ZonKracht Capelle voor de realisatie!”

De gemeente ondersteunt het project van ZonKracht Capelle omdat het belangrijk is dat alle Capellenaren kunnen meedoen met de energietransitie. Ook is het project een mooi voorbeeld van lokaal eigendom. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom van energieprojecten. Dit betekent dat omwonenden financieel profiteren, maar ook mede-eigenaar zijn en zeggenschap hebben over het energieproject. De gemeente kijkt hier ook naar bij het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen en de zoekgebieden voor zonne-energie langs de A16 en de A20.