Klimaatverandering raakt alle Capellenaren. Daar moeten we ons op aanpassen: door de stad aan het klimaat aan te passen en ons voor te bereiden op de toekomst (klimaatadaptatie en biodiversiteit), maar bijvoorbeeld ook door minder grondstoffen te gebruiken (circulaire economie) en door anders met onze energie om te gaan (energietransitie).

In het Programma Duurzaamheid vertellen wij als gemeente hoe wij een duurzaam Capelle in de toekomst voor ons zien. En vooral: met welke acties wij hier de komende jaren aan werken. Daarbij kiezen wij voor haalbare, betaalbare en realistische plannen. Plannen die erop gericht zijn om de ongelijkheden en tweedeling in de samenleving te verkleinen. Plannen die horen bij de veranderingen die nodig zijn om in 2050 een duurzame, groene en schone stad te zijn. Een stad ook die stiller is en waar het gezonder is om te wonen. Daarom ook de naam van dit programma: ‘Capelle verandert duurzaam’.

Gemeenteraad besluit op 3 juli

Het concept van het Programma Duurzaamheid is vastgesteld door het college. Op woensdagavond 14 juni wordt het in de Commissie Stadsontwikkeling en -Beheer besproken. Op 3 juli gaat het voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Na 3 juli informeren wij u uitgebreid over de resultaten en het definitieve Programma Duurzaamheid 2023-2026.

Bent u benieuwd wat de gemeente de komende jaren op het gebied van duurzaamheid gaat doen? Kijk 14 juni of 3 juli live mee naar de vergadering. Online of in het stadhuis.