Afval bestaat eigenlijk maar voor een klein deel uit ‘echt afval’. Van het meeste afval kan namelijk weer nieuwe grondstoffen gemaakt worden. Door afval goed te scheiden houden we dus minder ‘echt afval’ over en hoeven we minder afval te verbranden. Het verbranden van restafval kost geld. Door meer te scheiden maken we de afvalberg kleiner en kunnen we de gescheiden grondstoffen inzetten om nieuwe producten en materialen te maken.

Nóg beter scheiden: naar 160 kilo in 2023

In Capelle zijn we al op de goede weg! We scheiden steeds meer en steeds beter. De gemeente heeft de afgelopen jaren ingezet op afvalscheiding en op meerdere plekken containers vervangen of verplaatst. Zo wordt het nog makkelijker om afval te scheiden. Het doel is om het gemiddelde dit jaar nog verder omlaag te brengen naar 160 kilo per inwoner.

Ook zijn er bij meerdere flatgebouwen speciale GFT-containers geplaatst zodat ook daar het GFT (groente-, fruit- en tuinafval) apart kan worden opgehaald. Want op dit moment is in Capelle 40 procent van het huidige restafval nog GFT en dat is zonde. Daar maken we onder andere compost van. Gooi etensresten, zoals schillen en botjes, en klein snoeiafval daarom in de GFT-container. Zijn er nog twijfels over in welke container iets hoort? Zoek het op in de afvalwijzer van Irado.