Het is al weer enige tijd geleden dat gemeente Capelle het 2e Klimaatatelier organiseerde. Dit heeft tot mooie opbrengsten en coalities geleid. De gemeente kan de klimaatopgave in Capelle, om in 2050 een water- en klimaatrobuust ingerichte buitenruimte te hebben, niet alleen oplossen. Daar zijn ook andere belanghebbenden, waaronder de inwoners, hard bij nodig. In de eindrapportage van de stresstest zijn de resultaten van de Klimaatateliers weergegeven.

Klik hier voor de eindrapportage van de stresstest

Dit is input voor de Klimaatkoers Capelle 2050 welke nu vorm krijgt. In de Klimaatkoers Capelle 2050 is weergegeven wat de strategie is om gezamenlijk Capelle klimaatrobuuster in te richten en te beheren.