Binnenkort nodigen we de klankbordgroep weer uit. We zullen hen enerzijds informeren over de stand van zaken van de verkenning naar de mogelijkheden van een warmtenet in de Florabuurt. Anderzijds vragen we input hoe we dit proces zo goed mogelijk kunnen blijven inrichten.Wilt u meedenken? Dat kan! Meld u dan aan.

Voor de wijk Florabuurt en omgeving verkennen wij de uitbreiding van het warmtenet vanuit Rotterdam.

Uit onderzoek is gebleken dat het ruimtelijk en technisch goed mogelijk is om voor een warmtenet als collectief alternatief voor aardgas te kiezen in de Florabuurt. Momenteel zijn we in de fase om een vervolgonderzoek te doen. Hierin bepalen we aan welke randvoorwaarde een marktuitvraag moet voldoen om ervoor te zorgen dat het, naast een betrouwbare en duurzame warmteoplossing, ook voor alle betreffende Capellenaren een haalbare en betaalbare oplossing is.

Voorgaand traject

In 2019 is de de klankbordgroep voor de verkenning van duurzamere warmtevoorzieningen in de Florabuurt drie keer bijeengekomen. Eind 2018 was er een bijeenkomst in de Florabuurt om met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan over de toekomstige verwarming in het gebied. Nu gebruiken we nog aardgas voor verwarmen, koken en warm water, maar dit gaat veranderen.

Tijdens de inspirerende bijeenkomsten heeft Inge Albregste (projectleider warmtetransitie) een toelichting gegeven op de planning en resultaten van  het haalbaarheidsonderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Capelle samen met Havensteder, Woonstad en de gemeente Rotterdam. Juist samen met Rotterdam om het gebied en de impact te vergroten. Verder is er stilgestaan bij de overstap naar elektrisch koken (inductie). Eén van de leden van de klankbordgroep is positief: ”Dit geeft mij meer kookplezier en het levert geld op, omdat ik mijn gasafsluiting heb kunnen afsluiten”.

Aanmelden
Er zijn nog plekken in de klankbordgroep, dus woon je in de Florabuurt of de straten Haagwinde of Akkerwinde, en wil je meedenken over de inpassing van een duurzame warmtevoorziening voor jouw buurt en straat? Meld je aan door een e-mail te sturen naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl