Op 20 maart 2019 was er een eerste bijeenkomst met de klankbordgroep voor de verkenning van duurzamere warmtevoorzieningen in Bongerd-Wingerd. Eind 2018 was er een bijeenkomst in Bongerd-Wingerd om met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan over de toekomstige verwarming in het gebied. Nu gebruiken we nog aardgas voor verwarmen, koken en warm water, maar dit gaat veranderen. Voor de wijk Bongerd-Wingerd en omgeving verkennen wij de uitbreiding van het warmtenet vanuit Rotterdam.

Tijdens de inspirerende eerste bijeenkomst op 20 maart heeft Inge Albregste (projectleider warmtetransitie) een toelichting geven op de planning en het haalbaarheidsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Capelle samen met Havensteder, Woonstad en de gemeente Rotterdam. Juist samen met Rotterdam om het gebied en de impact te vergroten. We hebben verder stilgestaan bij de overstap naar elektrisch koken (inductie). Eén van de leden van de klankbordgroep is positief: ”Dit geeft mij meer kookplezier en het levert geld op, omdat ik mijn gasafsluiting heb kunnen afsluiten”.

Aanmelden
Er zijn nog plekken in de klankbordgroep, dus woon je in de straten Bongerd, Wingerd, Haagwinde of Akkerwinde, en wil je meedenken over de inpassing van een duurzame warmtevoorziening voor jouw buurt en straat? Meld je aan door een e-mail te sturen naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl