Stap 1 Terugkijken

Wat heeft de afgelopen jaren goed gewerkt om de CO2-uitstoot van Capelle te verlagen? Het aantal zonnepanelen, bijvoorbeeld, vertienvoudigde tussen 2015 en 2022. Scherp bekijken wat daaraan het meeste heeft bijgedragen, helpt bij het maken van plannen die werken.

Stap 2 Het coalitieakkoord 2022-2026

In Capelle aan den IJssel hebben Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA een coalitieakkoord gesloten. Een voorbeeld van de doelen die ze hebben afgesproken, is dat de gemeente duurzame bewonersinitiatieven gaat stimuleren en ondersteunen. De duurzame uitgangspunten in het coalitieakkoord zijn de bodem onder plannen voor de komende vier jaar.

Stap 3 Overleg met Capellenaren

Capellenaren begrijpen vaak goed waarom verduurzamen belangrijk is. Energie besparen en meer groen in onze leefomgeving bijvoorbeeld, helpen ons het wonen en leven aangenamer en betaalbaarder te maken. Maar hoe willen Capellenaren dat bereiken? Wat willen zij ervan merken? En hoe snel?

De jeugd: Kindercollege en Jongerenraad

Kinderen en jongeren voelen dat wat we nu doen, belangrijk is voor hun toekomst. Ze maken zich zorgen of ze hier nog wel kunnen wonen als zij zelf kinderen hebben. Daarom vinden ze duurzaamheid belangrijk. De meesten dringen aan op actie. Op doen. Op vaart maken.

De Capellenaar: Burgerpanel, inloopmomenten, wijkbesturen, ondernemers en vrijwilligers

Opgeteld dachten bijna 800 Capellenaren mee over de duurzame toekomst van de stad. De gesprekken en enquêtes gingen over hun verwachtingen van de gemeente. Over hun wensen, over de initiatieven die zij zelf al ondernemen en over de verschillen en overeenkomsten in de wijken. Ze hebben een breed palet aan suggesties en een schat aan informatie meegegeven.

Stap 4 Afstemming met organisaties

De gemeente heeft niet overal zeggenschap over. Overleg met organisaties als Eneco en Stedin, woningcorporaties als Havensteder en het Hoogheemraadschap geeft wederzijds inzicht in wat niet kan, wat wel kan en tegen welke prijs. Denk aan een warmtenet voor een buurt: daar komt nogal wat bij kijken.

Stap 5 Landelijke kaders

Ondertussen staat de politiek in Den Haag ook niet stil. Zo is bijvoorbeeld landelijk bepaald dat bedrijfsgebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen een laadpaal moeten plaatsen. En dat kantoren duurzamer moeten worden. Ondernemers in Capelle hebben hiermee te maken. Hoe de gemeente de ondernemers gaat helpen zich hierop voor te bereiden, krijgt een plek in de plannen.

Stap 6 Besluitvorming binnen de gemeente

Het Capelse college heeft gevraagd om ervoor te zorgen dat de plannen haalbaar en betaalbaar zijn. En eerlijk. De leden van de gemeenteraad zijn uitgenodigd om mee te denken over vragen als: helpen we vooral mensen die het nodig hebben of iedereen? Willen we liever snel en goedkoop of doen we het goed? En op basis van al deze wensen verwachtingen, kennis en eisen komen de nieuwe plannen tot stand.

In mei gaat ‘Het Programma Duurzaamheid 2023-2026’ als voorstel naar het college. Als het college akkoord is, dan worden de plannen openbaar gemaakt. Daarna is het de beurt aan de gemeenteraad om ze te bespreken. Tenslotte valt er een akkoord en wordt naar verwachting voor de zomer het programma voor de komende jaren ‘vastgesteld’.

Stap 7 Het echte werk

En dan begint het belangrijkste. Want plannen zijn mooi, maar goed uitgevoerde activiteiten die beantwoorden aan de wensen van de Capellenaren zijn beter. Het is niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Wel kunnen we transparant zijn, de visie en keuzes voor een duurzaam Capelle toelichten en de bewoners regelmatig en goed informeren.

Leestip: bekijk de duurzame resultaten van 2022.