Oud hout zorgt voor meer biodiversiteit in het Schollebos

De bomen en takken die bij de werkzaamheden omgezaagd worden zien wij niet als afval, maar we proberen deze zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van rillen in het bos. Dit zijn rijen van opgestapelde stammen en takken. Tussen de takken en stammen kunnen vogels en kleine zoogdieren een plek vinden om te schuilen of te nestelen. Na verloop van tijd komen er schimmels in deze stapels die het hout langzaam verteren. De voedingsstoffen uit het hout komen weer in de bodem terecht waardoor weer nieuwe bomen en struiken kunnen groeien. We maken de natuurlijke kringloop hiermee compleet en geven veel plant- en diersoorten en schimmels de kans zich te vestigen of om te overleven in het Schollebos. De biodiversiteit (het aantal verschillende soorten dat voorkomt) in het Schollebos neemt hierdoor toe.

Andere voorbeelden van hergebruik zijn het leggen van boomstammen langs wandelpaden die vervolgens gebruikt kunnen worden om als evenwichtsbalk overheen te lopen, takken in de slootkant die voorkomen dat de oever verder wegzakt, stammen die gebruikt kunnen worden als fietsenrek, stammetjes die achter elkaar gelegd worden als een knuppelpad om overheen te lopen of houtsnippers waarmee de snipperpaden in de gemeente weer worden aangevuld.

Minder CO2-uitstoot door hergebruik van hout

Door dit hergebruik geven we het hout een nuttig tweede leven en voorkomen we dat het hout wordt verbrand waardoor de in het hout vastgelegde CO2 weer snel vrijkomt. CO2 draagt bij aan de opwarming van de aarde. Het is dus ook niet de bedoeling dat het hout uit het Schollebos wordt meegenomen om er thuis de openhaard mee aan te maken.