Het behalen van het GEO-certificaat betekent een erkenning voor de zorgvuldige en schone wijze waarop Golfclub Capelle het milieu ontziet en de natuur beheert. In 2019 behaalde Golfclub Capelle het eerste certificaat. Na drie jaar wordt dan weer getoetst of de club nog steeds aan alle eisen voldoet. En dat deed het.

Maar daarmee is de Golfclub nog niet klaar. Over vijf jaar vindt er nogmaals een keuring plaats. In de tussentijd blijft er aandacht voor de natuur, het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Jaarlijks zullen de verbeteringen op ieder gebied worden gerapporteerd.

Continue verbeteren

Clubs die voldoen aan alle verplichte criteria voor duurzaam golfbaanbeheer ontvangen na een strenge audit door de Golf Environment Organization het ‘GEO-certificaat’. Dit certificaat is speciaal ontwikkeld om golfclubs te stimuleren bewust om te gaan met de natuur, het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De afgelopen vijf jaar zijn er al veel verbeteringen op de baan in Capelle aangebracht. Zo worden de Handicarts opgeladen met zonnepanelen. Een nieuwe duurzame drinkfles voorkomt de verspreiding van plastic waterflesjes op de baan. Het afval wordt nog duurzamer en efficiënter georganiseerd. Om de biodiversiteit te stimuleren hangen er overal vogelhuisjes, staan er bijenkasten en insectenhotels.

Toegankelijkheid

Voorzitter Auke de Boer is trots op het verkrijgen van het milieukenmerk. “We zijn veel dank verschuldigd aan de personen die daar de afgelopen jaren tijd en energie in hebben gestopt. Het is een erkenning van het beleid dat de afgelopen jaren door de vereniging gevoerd is. Enerzijds op het gebied van duurzaamheid en milieu, anderzijds sociaal door een open cultuur na te streven en hierbij binnen de gemeente maatschappelijk een actieve rol te spelen.”