Wat betekent dat voor u als kantoorhouder

Wat is nu uw situatie en welke stappen moet u nu nemen? Om u daarbij te helpen zijn twee infographics samengesteld door de RVO. Met de eerste infographic ‘Beslisboom’ bepaalt u stap voor stap wat u moet regelen om aan de Energielabel C-verplichting te voldoen. In de tweede infographic ‘Praktijksituaties’ ziet u voorbeelden van de verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen. Kijk de infographics op rvo.nl

In 4 stappen naar energielabel C of beter

Heeft uw kantoor label D t/m G? Volg de 4 stappen die de RVO heeft opgesteld om naar energielabel C of hoger te komen. Bekijk de vier stappen op rvo.nl.

Toezicht door Omgevingsdienst DCMR

Veel eigenaren en gebruikers van panden zijn de afgelopen jaren bezig geweest om energielabel C (of hoger) te halen. Dit is nog niet bij iedereen gelukt. Als gemeente Capelle aan den IJssel hebben wij de Omgevingsdienst DCMR benaderd om toezicht te houden op de ‘Label C-plicht’. Zij nemen in januari 2023 contact met u op over de huidige gang van zaken en de door u te nemen stappen.

Veelgestelde vragen

Wat is mijn energielabel?

Ga eerst na of uw energielabel nog klopt. Mogelijk heeft u al energiebesparende maatregelen genomen en is uw energielabel verouderd. Op www.ep-online.nl ziet u welk energielabel voor uw pand geregistreerd staat. En een gecertificeerd adviseur (EPA-U) kan nagaan of dit nog klopt.

Valt mijn pand onder de ‘energielabel C-plicht’?

De ‘energielabel C-plicht’ geldt voor kantoorpanden. Hiervan is een klein aantal kantoorpanden uitgezonderd. Meer informatie hierover vindt u op rvo.nl

Hoe kom ik aan een energielabel voor mijn pand?

Een gecertificeerd adviseur (EPA-U) kan u hierbij helpen. U kunt kijken op www.ep-online.nl om in contact te komen met een gecertificeerd adviseur.

Ik ben huurder van het pand. Wat moet ik doen?

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor uw pand. Zorg dat u contact opneemt met de verhuurder/eigenaar van het pand en zorg dat zij actie ondernemen om energielabel C of hoger te krijgen voor uw kantoor. U kunt bijvoorbeeld samen met de verhuurder/eigenaar aan de slag met het verduurzamen.