Vanaf 1 januari 2023 mogen kantoorgebouwen alleen nog gebruikt worden als ze minimaal energielabel C hebben, vanaf 2030 is dit energielabel A. Overigens is een klein aantal kantoorpanden uitgezonderd van de verplichting voor energielabel C. Meer informatie hierover vindt u hier.

U heeft al een energielabel, wat moet u doen?


Stap 1: Check uw energielabel

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website www.ep-online.nl. Een energielabel zonder registratie op deze website is niet rechtsgeldig.


Stap 2: Ga na of u verplicht bent om maatregelen te nemen

Uw gebouw heeft energielabel A t/m C

Met een energielabel A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm die met ingang van 2023 verplicht is. U kunt uw gebouw na 1 januari 2023 gewoon als kantoor blijven gebruiken. Een gebouw met label A is nog geen energieneutraal gebouw. Het is goed om te realiseren dat de rijksoverheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Momenteel bestaan er verschillende financiële regelingen die u daarbij kunnen ondersteunen (zie hiervoor de Subsidiewijzer van RVO.nl). Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen nader te onderzoeken en gebruik te maken van de natuurlijke momenten. Denk aan een verbouwing of vervanging van installaties. Let bij uw huidige energielabel op de geldigheidsduur van 10 jaar.


Uw gebouw heeft een energielabel D t/m G

Met energielabel D tot en met G voldoet uw kantoor niet aan de norm die met ingang van 2023 verplicht is. Als u van plan bent om de functie ‘kantoor’ in het betreffende gebouw voort te zetten na 1 januari 2023, dient u energiebesparende maatregelen te nemen om alsnog minimaal een label C te verkrijgen. Welke maatregelen dat zijn, hangt af van uw individuele situatie. Kies een natuurlijk moment voor deze maatregelen, maar zorg wel dat uw kantoor uiterlijk 1 januari 2023 een geldig label C heeft, zodat u het gebouw kunt blijven gebruiken als kantoor.


Stap 3: Vraag eventueel advies

Als u vragen heeft, bijvoorbeeld over te nemen maatregelen, kunt u advies vragen aan een erkend energieadviseur. Let erop dat uw energieadviseur een aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseur is. Dit kunt u nagaan op RVO.nl


Stap 4: Subsidiewijzer van RVO.nl

Er zijn verschillende financiële regelingen die u kunnen ondersteunen bij het investeren in energiebesparing, zoals EIA, ISDE, SDE+, zie hiervoor de Subsidiewijzer van RVO.nl.

 

U heeft nog geen energielabel, wat moet u doen?


Stap 1: Vraag advies aan vakbekwaam EP-adviseur

Als u nog geen label heeft, kunt u advies vragen aan een erkend energieadviseur. Let erop dat uw energieadviseur een aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseur is. Dit kunt u nagaan op RVO.nl. Deze adviseur kan inschatten hoe energiezuinig uw gebouw nu is en welk energielabel waarschijnlijk op uw gebouw van toepassing is.


Stap 2: Laat uw label registreren via ep-online.nl

Denkt uw adviseur dat uw gebouw voldoende energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan uw adviseur een labelberekening maken, registreren en aanmelden via www.ep-online.nl.


Stap 3: Maatregelen en de subsidiewijzer van RVO.nl

Denkt uw adviseur dat uw gebouw niet energiezuinig is (D t/m G), maak dan gebruik van het 4-stappenplan van RVO om tot een energielabel C of beter te komen.

Mochten er nog energiebesparende maatregelen nodig zijn, kunt u die laten uitvoeren. Er zijn verschillende financiële regelingen die u kunnen ondersteunen bij het investeren in energiebesparing, zoals EIA, ISDE, SDE+, zie hiervoor de Subsidiewijzer van RVO.nl.


Stap 4: Laat uw label registreren via ep-online.nl

Als de maatregelen onder stap 3 zijn uitgevoerd en uw adviseur denkt dat uw gebouw voldoende energiezuinig is (A t/m C), dan kan uw adviseur een labelberekening maken, registreren en aanmelden via www.ep-online.nl.

Let erop dat u per 1 januari 2023 een geldig en geregistreerd energielabel C heeft voor uw kantoorgebouw. Zie ook RVO.nl.


Geen energielabel in 2023?

Voldoet uw kantoorgebouw na 1 januari 2023 niet aan het vereiste label (A t/m C)? Dan mag u het gebouw niet meer als kantoor gebruiken. Als gemeente zijn wij verplicht om na 1 januari 2023 te handhaven op de nieuwe regelgeving rondom dit onderwerp. Dat houdt in, dat wij een sanctie kunnen opleggen als het vereiste label niet aanwezig is. Met deze informatie hopen wij dat uiteraard te voorkomen.