Één vierkante meter wilde tuin

Een wilde tuin! Vol spannende planten, krioelende beestjes en onverwachte bloemenpracht. Wie wil dat nu niet? De gemiddelde Nederlandse tuin is echter strak, aangeharkt, betegeld. Kan dat niet anders? Kan het niet wat wilder? NRC, verschillende regionale kranten en Tilburg University nodigen u uit om deel te nemen aan een experiment in eigen tuin. Zij vragen u om één vierkante meter tuin te laten verwilderen. Samen met ecologen kijken ze een jaar lang met u mee naar wat er verschijnt, gebeurt en verandert. Welke planten komen op? Welke beesten passeren er zoal? En hoe verandert onze eigen houding ten opzichte van de omgeving, de natuur? Bestaat onkruid nog wel als alle planten er mogen zijn?

Ook op het balkon aan de slag

U twijfelt natuurlijk. Het gazon ligt er zo mooi bij. Of u heeft geen tuin, maar wel een balkon. Geen nood. De grond mag ook in een pot zitten. En het vrijgemaakte stuk mag ook kleiner zijn dan een vierkante meter. Of groter! Het gaat erom dat we controle uit handen geven. En om eens wat vaker met de neus boven een plantje te zitten. Om onszelf af te vragen: wat kruipt daar?

Resultaten van het wilde experiment

Als u deelneemt aan de Wilde Tuin, krijgt u maandelijks een nieuwsbrief waarin de initiatiefnemers u aansporen en uitdagen planten en dieren te checken. En waarin ze u bijpraten over de resultaten in andere Wilde Tuinen. Ook vragen ze u drie of vier keer een enquête in te vullen, om te onderzoeken hoe het met de verwildering staat en wat het met u doet. Ook ontvangen zij graag foto’s van het project. Een panel van zes wetenschappers staat klaar om resultaten te bespreken en duiden.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via nrc.nl/dewildetuin waar ook alle informatie over dit project te vinden is.