Op woensdagochtend 9 oktober kregen de leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool de Capelse Schoolvereniging (CSV) een les over duurzaamheid. Het schoolgebouw aan de Duikerlaan heeft sinds kort een groen dak met 147 zonnepanelen. Leerlingen hebben daardoor een beter binnenklimaat en de CSV profiteert van de opgewekte zonne-energie!

Het schoolgebouw aan de Duikerlaan is in de periode mei 2019 tot en met augustus 2019 aangepast. Directeur Hanny van der Heide: ‘Met nieuw meubilair en aanpassingen in lijn met onze visie op onderwijs hebben we nu een aantrekkelijk, inspirerend en duurzaam gebouw gerealiseerd’.

Duurzame schoolgebouwen
De komende jaren wordt er hard gewerkt aan de kwaliteit van de Capelse schoolgebouwen. Op verschillende plekken in de stad worden nieuwe basisscholen gebouwd en er is aandacht voor de kwaliteit van bestaande schoolgebouwen. Doel is om een prettige leer- en werkomgeving te krijgen voor leerlingen en werknemers. Een fijn en gezond schoolgebouw vormt een belangrijke bijdrage aan goed onderwijs. De afgelopen jaren heeft de gemeente Capelle aan den IJssel het plaatsen van zonnepanelen op schooldaken gestimuleerd, schoolbesturen inzicht gegeven welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden en scholen geholpen bij het maken van groene schoolpleinen.

Wethouder Nico van Veen: ‘De afgelopen jaren hebben wij de schoolbesturen inzicht gegeven welke maatregelen zij kunnen treffen om schoolgebouwen te verduurzamen en hen geholpen hiermee concreet aan de slag te gaan. Het recent opgeleverde energieneutrale gebouw van OBS West is hiervan een geweldig voorbeeld. Het is nu aan de schoolbesturen om de volgende stappen te zetten. We richten ons de komende jaren vooral op de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. In het primair onderwijs willen we meer aandacht voor de energietransitie en in het middelbaar onderwijs ondersteunen we de schoolbesturen in het opleiden van technische vakmensen. Vakmensen die de energietransitie mogelijk kunnen maken’.

Sloop voormalig schoolgebouw de CSV
De leerlingen van de CSV krijgen sinds september 2019 les in hun nieuwe school. Het oude schoolgebouw staat nu leeg en wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van de Eben Haëzerschool.  De architect is nu bezig met het voorontwerp van de nieuwbouw.