Capelle verandert duurzaam

Sjoerd Geissler, wethouder Duurzaamheid ziet dat een versnelling nodig is om te bereiken dat Capelle ook echt die duurzame, groene en schone stad is in 2050: “We willen dat het over honderd jaar of langer ook nog fijn wonen, werken en verblijven is in Capelle aan den IJssel. Een stad die stiller is en waar het gezonder is om te wonen. Daarom ook de naam van dit programma: Capelle verandert duurzaam. We moeten nog harder aan de slag met de veranderingen die daarvoor nodig zijn. Dit programma loopt van 2023 tot en met 2026, maar is dus onderdeel van een langere reis. En op dit moment van de reis leggen we de lat hoger: er moet een tandje bij.”

Samen aan de slag

Duurzaamheid raakt alle Capellenaren. Het vraagt om grote en kleine veranderingen in ons dagelijks leven. Daarom betrekken wij de inwoners van Capelle goed bij de plannen voor een duurzame stad. Sjoerd Geissler: “Dat vele inwoners, ondernemers en partners de afgelopen tijd met ons meedachten bij het opstellen van dit programma is daarom heel waardevol. We gaan samen, letterlijk en figuurlijk met hernieuwde energie verder met de verandering naar een duurzaam Capelle. Samen maken we Capelle duurzaam!”

Een greep uit de acties en plannen voor de komende vier jaar

Energietransitie: isoleren en zonne-energie

De energietransitie is de overstap van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energie. Om zo min mogelijk energie te verbruiken, is het belangrijk dat Capelle isoleert. De meeste aandacht gaat de komende jaren naar slecht geïsoleerde woningen (label D, E, F en G). De gemeente helpt de Capellenaar door partijen in te schakelen die adviseren, persoonlijke ondersteuning bieden bij de aanvraag van subsidies en leningen en met inkoopacties. Daarnaast wil de gemeente inwoners, die het het hardst nodig hebben, financiële ondersteuning bieden om de isolatiemaatregelen te kunnen nemen. Daarom heeft het college de intentie om bij de begroting 2024 de raad te verzoeken hiervoor geld beschikbaar te stellen. Ook ondernemers worden geholpen met advies over het elektrificeren van hun wagenpark, de energielabel C-plicht voor kantoren en de te nemen acties daarvoor.

In Capelle is vooral zonne-energie opwekken kansrijk. Het doel is om het aantal zonnepanelen op daken te laten groeien naar 155.000 eind 2026. Daarnaast willen we hiervoor ook grondstroken langs de snelwegen en parkeerplaatsen gebruiken. In 2030 staat de teller dan op ongeveer 240.000 zonnepanelen.

Zuinig zijn met grondstoffen

Grondstoffen worden steeds schaarser. Daarom gaat Capelle voor een circulaire economie: zo min mogelijk afval en zoveel mogelijk hergebruiken. De gemeente gaat Capellenaren en bedrijven informeren hoe ze kunnen profiteren van de nieuwe groene economie. De gemeente doet hier zelf ook aan mee. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe het gemeentelijke inkoop- en afvalbeleid aan kan worden gepast.

Klimaat: vergroenen, vergroenen, vergroenen!

Capelle bereidt zich voor op extremer weer. Hierbij hoort ook het versterken van de biodiversiteit. De nadruk ligt hierbij op een groene inrichting van de stad. Vergroenen is het motto. Dat geldt ook voor de Capelse tuinen. De gemeente stimuleert inwoners om tuinen, maar ook balkons en daken groener te maken. Om te weten of de doelen worden behaald, wordt deze vergroening in kaart gebracht en gemonitord.

Lees meer over het programma Duurzaamheid 2023-2026 en het Actieplan Circulaire economie