Dit verandert er in Rotterdam

• Vrachtauto’s emissieklasse 6 die geen opleggertrekkers zijn en met een datum eerste toelating van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020, hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de zero-emissiezone;
• Marktondernemers hebben tot nader te bepalen einddatum, vanaf 1 januari 2025 toegang tot de zero-emissiezone op de dagen dat ze op de markt staan. Om van de tijdelijke regeling gebruik te maken, moeten de marktondernemers een melding maken bij de gemeente Rotterdam.

Vrijstelling?

Eigenaren van bestel- en vrachtauto’s kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling of ontheffing. Er zijn dan bepaalde voorwaarden waar iemand aan moet voldoen.

Bekijk alle vrijstellingen en ontheffingen

Bij de invoering van de zero-emissiezones (ZE-zones) zijn er overgangsregelingen. Nieuwere en schonere bestel- en vrachtauto’s hebben dan langer toegang tot de ZE-zones. Het kan zijn dat u geen toegang heeft tot de ZE-zones met uw voertuig, omdat die voertuig een te lage emissieklasse heeft of te oud is.

Zero-emissie kentekencheck

Mag uw bedrijfswagen de ZE-zone (na een bepaalde datum) niet meer in? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een vrijstellingen of ontheffing.

Check uw kenteken op de website van Logistiek010
Lees meer op de website van de gemeente Rotterdam