Op 12 mei kwamen daarom gemeente Capelle aan den IJssel en organisaties uit het kantorengebied Fascinatio – Capelle aan den IJssel/Brainpark III bij elkaar om te verkennen hoe zij kunnen samenwerken op het gebied van duurzaamheid. Hierbij werd gekeken naar het concept van stichting Green Business Club (GBC), dat zich inmiddels in 14 andere gebieden in Nederland heeft bewezen. Lokale GBC’s bestaan uit bedrijven, gevestigd of nauw betrokken bij een bepaald gebied, lokale overheden en onderwijsinstellingen. Deze partijen, participanten genoemd, werken samen aan de verduurzaming van dat gebied en de eigen bedrijfsvoering. De kracht van de formule zit hem vooral in het kleinschalig, lokaal beginnen en vooral DOEN! Naast samenwerken en kennisdeling, versterken lokale Green Business Clubs elkaar in een krachtig landelijk netwerk verbonden door GBC Nederland.

Tijdens de online bijeenkomst werd onderzocht hoe alle partijen tegenover deze samenwerking staan en werd er geïnventariseerd welke (gezamenlijke) duurzaamheidsambities en -projecten mogelijk zijn. De aanwezige partijen waren zeer positief over mogelijk samenwerking binnen GBC Fascinatio en zien kansen rondom de thema’s Energie, Mobiliteit & Logistiek, Klimaatadaptatie en Circulair & Afval. Deze thema’s vormen het uitgangspunt voor projectgroepen waarbinnen participanten aan de slag gaan met concrete projecten. Op 8 juli wordt een inhoudelijke werksessie georganiseerd om verder op de thema’s en de eerste projecten in te gaan en de rol van de founding partners verder te bepalen.

Wilt u meer informatie, of heeft u interesse om mee te doen met GBC Fascinatio? Neem dan contact op met Eline Kik via eline@greenbusinessclub.nl.