Waarom een Transitievisie Warmte?

Om klimaatverandering tegen te gaan, wil Nederland de uitstoot van CO2 fors verlagen. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken hoe Nederland dit gaat doen. Onder andere door te zorgen dat alle gebouwen in Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Want bij het gebruik van aardgas komt CO2  vrij. Wij moeten dus duurzame alternatieven vinden voor het gebruik van aardgas voor verwarming, warm water en om te koken. Deze overstap heet de warmtetransitie. Afgesproken is dat alle gemeenten een Transitievisie Warmte vaststellen. De transitievisie moet vervolgens minstens elke vijf jaar worden geüpdatet om nieuwe ontwikkelingen te verwerken.

Lees hier wat er in de transitievisie staat en wat de transitievisie voor u betekent. Op deze pagina kunt u ook de transitievisie downloaden.