De RES is een strategie die door gemeenten, waterschappen en provincie gebruikt gaat worden om plannen te maken. Samen met deskundigen, inwoners, bedrijven, organisaties en energiecoöperaties gaat de gemeente op zoek hoe de doelen gehaald kunnen worden. Iedereen gaat iets merken van de energietransitie. Voor Capelle aan den IJssel betekent de RES dat er veel meer zonnepanelen op daken moeten worden gelegd. Maar wij gaan ook onderzoeken of parkeerplaatsen overkapt kunnen worden met zonnepanelen. En of er langs de A16 en A20 ruimte is voor zonnepanelen. Als het gaat om het aardgasvrij maken van de stad ligt het in grote delen van Capelle aan den IJssel voor de hand om stadsverwarming aan te leggen. Fascinatio en Schollevaar hebben dat nu al. Wij gaan onderzoeken welke warmtebronnen beschikbaar zijn en hoe warmte naar Capelle aan den IJssel kan worden getransporteerd. Eind dit jaar is bekend wanneer uw wijk aardgasvrij wordt. Wij willen dat deze overstap woonlastenneutraal is voor de Capellenaar.