Energie

Er wordt steeds minder energie gebruikt. Het energiegebruik lag in 2019 ten opzichte van 2015 6,4% lager op 3.124 TJ. Daarmee ligt het energiegebruik onder de ambitie van 5% reductie. In 2020 hebben 1.569 Capelse huishoudens maar liefst 11.053 energiebesparende producten geplaatst. De komende maanden kunnen nog eens 6.000 Capelse huishoudens slim energie besparen dankzij de RREW regeling. Ook de actie van het Energie Collectief Capelle (ECC) om een warmtebeeld te laten maken van je woning was succesvol. Bij 368 woningen is een warmtebeeld gemaakt. Er loopt een nieuwe actie. Aanmelden kan via deze link. Sinds 2018 groeide het aantal zonnepanelen tot nu toe met 319%. In maart 2021 lagen er ruim 43.000 zonnepanelen op Capelse daken. Als deze groei doorzet, halen wij de ambitie van 70.000 zonnepanelen. Zonne-energie is nu voor het eerst de grootste lokale bron van duurzame elektriciteit (voor biogas en windenergie). De gemeente gaat al haar geschikte daken vol leggen met zonnepanelen. De helft ligt inmiddels vol. Capellenaren die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen kunnen investeren in zonne-energie via energiecoöperatie ZonKracht Capelle.

Klimaatadaptatie

Capellenaren hebben dit jaar al ruim 1.300 m2 groen dak aangelegd. Ook de komende jaren is hier gemeentelijke subsidie beschikbaar. Sinds de zomer geeft het hoogheemraadschap subsidie voor het vergroenen van tuinen en het afkoppelen van daken van de riolering.

Circulaire economie

Ondanks Corona bleef het aantal kilo’s restafval per inwoner in 2020 gelijk. Wij verwachten de komende jaren een daling door de acties van het Actieplan Afval. Pilots met het apart inzamelen van elektrische apparaten, boeken, speelgoed en kleding leveren goede tussentijdse resultaten op. Steeds meer Capelse ondernemers en inwoners zien de kansen en het nut van het voorkomen van afval en gaan hier mee aan de slag. Bijvoorbeeld door minder verpakkingen te gebruiken, of door spullen een tweede leven te geven. Dit zijn mooie resultaten, want voorkómen van afval is nog beter dan recyclen.

Download hier de Monitor Programma Duurzaamheid 2021