Wat moet er nog gebeuren?

Sinds januari 2022 is een derde van de regionale ambitie om eigen stroom op te wekken behaald. Er moet nog 2,2 terawattuur (TWh) aan extra hernieuwbare stroom worden opgewekt om de afgesproken ambitie van 3,2 TWh per jaar te halen in 2030. Er is tot nu toe ruim 1 TWh in productie. Dat is inclusief alle projecten die al in productie waren voor het vaststellen van de RES 1.0.

Ter vergelijking: 1 TWh staat ongeveer gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 360 duizend huishoudens.

Voortgang van de RES 2.0 afgebeeld in een grafiek. Hier is de voorgang te zien ten opzichte van de ambitie

Capelle is goed op weg

In Capelle aan den IJssel zijn geen locaties aangewezen voor zonnevelden of extra windmolens. De focus ligt in Capelle vooral op het plaatsen van zonnepanelen op daken, het overkappen van parkeerterreinen met carports met daarop zonnepanelen en het plaatsen van zonnepanelen langs de snelwegen A16 en A20. Capellenaren zetten hierbij grote stappen. Het aantal zonnepanelen op dak is sinds 2015 vertienvoudigd. Ook is de ambitie om rond 2030 45 procent van de gebouwen aardgasvrij te maken. Momenteel is ongeveer een derde van de gebouwen in Capelle aardgasvrij.

Knelpunten

In sommige gemeenten komen projecten voor nieuwe windturbines of zonnevelden niet van de grond. Dat komt aan de ene kant omdat projecten niet door kunnen gaan om financiële of technische redenen. Aan de andere kant komt een aanzienlijk deel van de mogelijke projecten in de zoekgebieden niet van de grond vanwege politieke keuzes.

We moeten ons blijven inzetten, omdat we allemaal de negatieve gevolgen van klimaatverandering ervaren en de afhankelijkheid van fossiele energie in onze portemonnee voelen. Een versnelling van de energietransitie is dus hard nodig.

Wat is de RES?

RES staat voor Regionale Energiestrategie. Dit is een regionale samenwerking, een document (RES 1.0) én een proces. De RES zoekt naar manieren om energie te besparen en om schonere energie op te wekken. De energieregio Rotterdam Den Haag is één van de 30 energieregio’s in Nederland. Energieregio’s zijn zelf gevormd door decentrale overheden die zich hebben verbonden aan het Klimaatakkoord.

De RES 1.0 van Rotterdam Den Haag is door veel samenwerken, onderzoeken en participatie tot stand gekomen. De RES 1.0 is in de regio vastgesteld door volksvertegenwoordigende organen. Daarin staat de ambitie om in te zetten op besparen en isoleren en om 2,8 – 3,2 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. Daarmee levert de regio 8 tot 9% van de landelijke doelstelling van 35 TWh.