We werken samen aan de energietransitie
In onze regio werken we samen met deskundigen van netwerkbeheerders, maatschappelijke organisaties en ondernemingen. Samen bespreken we de mogelijkheden, kansen en voorwaarden voor de noodzakelijke energietransitie. Dit heeft eind 2019 geresulteerd in het rapport “Energieperspectief 2050; een toekomstbeeld met de leidende principes betaalbaar, betrouwbaar, veilig, schoon en voor iedereen”. Vervolgens is deze RES 1.0 ontwikkeld op basis van verschillende onderzoeken en data van de deelnemende partijen en o.a. het Kadaster. Participatie van inwoners, maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers is essentieel voor het draagvlak van de energietransitie. Daarom worden Capellenaren in te toekomst samen met marktpartijen, door de bestuurders, ambtenaren en volksvertegenwoordigers betrokken bij het ontwikkelen van de RES.

Wat betekent de RES voor Capellenaren?
We willen in Nederland, maar ook in Capelle, in 2030 de helft minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs met 95% zijn afgenomen. Deze nationale doelstelling is vastgelegd in het Klimaatakkoord.

Inwoners en bedrijven merken niet allemaal hetzelfde van de RES. De RES is namelijk een strategie die door gemeenten gebruikt gaat worden om plannen te maken. Dat doen we samen met deskundigen, inwoners, bedrijven, organisaties en energiecoöperaties. Samen gaan we op zoek naar hoe de doelen gehaald kunnen worden. We maken daarvoor lokaal beleid en plannen. Uiteindelijk gaat iedereen iets merken van de energietransitie, bijvoorbeeld omdat een wijk van het aardgas af gaat of omdat er zonnepanelen op het dak van een winkelcentrum worden gelegd. Het doel is om voor iedereen betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energie beschikbaar te hebben. We moeten allemaal samen optrekken om de landelijke klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen.

Wat kun je nu al doen?
Besparen, onder andere door isoleren, is een belangrijke eerste stap om de doelstellingen voor 2030 te behalen. Door je woning goed te isoleren kun je flink energie besparen, en daarmee bespaar je ook geld op je energierekening. Een goed geïsoleerd huis is de basis om uiteindelijk aardgasvrij te wonen. Er zijn veel opties, groot en klein, om je woning meer energieneutraal te maken.

Wil je meer weten?
Wil je meer informatie over wat de RES 1.0 nu precies inhoudt en wat je hiervan kan terug zien? Bekijk dan www.resrotterdamdenhaag.nl.

 

*De energieregio Rotterdam Den Haag bestaat uit de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer, Waterschap Hollandse Delta en de Hoogheemraadschappen van Schieland en Krimpenerwaard, van Delfland en van Rijnland. Tezamen met de Provincie Zuid-Holland.