Afspraken rond nieuwe warmtewet

De Rijksoverheid heeft plannen voor nieuwe landelijke wet- en regelgeving. Dit staat straks in de nieuwe Warmtewet: de Wet collectieve warmtevoorzieningen (Wcw). Het is nog niet duidelijk wat daar straks in staat. Daarom is het onzeker hoe we verder kunnen met het aardgasvrij maken van de Florabuurt. Voordat we afspraken kunnen maken voor een gebied, willen de warmtebedrijven weten wat de nieuwe warmtewet voor hen betekent.

Daarom willen de gemeenten Rotterdam en Capelle samen met de warmtebedrijven kijken we hoe we in de tussentijd kunnen samenwerken tot de nieuwe wetgeving er is. We willen hier zo snel mogelijk duidelijkheid over hebben. Er zijn ook afspraken nodig over de bestaande warmtenetten in de regio Rotterdam. Daarna kunnen we verder om afspraken te maken met Eneco om Prinsenland, Het Lage Land en de Florabuurt en omgeving voor te bereiden en aan te sluiten op stadsverwarming. We verwachten eind 2023 deze afspraken te kunnen maken. Als we meer weten, dan informeren we u zo snel mogelijk.

Wat kan ik zelf al doen?

U kunt uw huis alvast voorbereiden op aardgasvrij. Dat kan bijvoorbeeld door uw huis te isoleren of zelf energie op te wekken met zonnepanelen. Neem in uw plannen mee dat uw huis in de toekomst aardgasvrij wordt. Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? Dan kunt u kiezen voor elektrisch koken. Ook als u uw keuken niet gaat verbouwen, kunt u kijken of u al elektrisch kunt gaan koken. De gemeente Capelle aan den IJssel wil ook VvE’s goed voorbereiden op de toekomst zonder aardgas. Daarom is er gratis ondersteuning mogelijk. Als u een huis huurt, kunt u niet zelf isoleren of zonnepanelen op het dak leggen. U kunt dit wel bespreken met uw verhuurder.

Informeren

Wij blijven u op de hoogte houden van de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek. De voortgang van het haalbaarheidsonderzoek publiceren wij ook via social media en op www.duurzaamcapelle.nl.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Capelle via duurzaam@capelleaandenijssel.nl.