Het bedrag dat u maximaal kunt ontvangen is € 1,5 miljoen. De belangstelling voor deze subsidie is ook erg groot, dus het is verstandig om op tijd te beginnen met het voorbereiden van de aanvraag. Dat kan vanaf 20 mei 2024. Aanvragen kan 31 oktober 2024, 17.00 uur. Met DUMAVA wordt een bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling van minimaal 55% CO₂-reductie in 2030 en energie-neutrale gebouwen in 2050.

Waarvoor ontvangt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor energieadvies en het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen. Voorwaarde is dat de investeringen op de maatregelenlijst van de RVO staan. De hoogte van de subsidie hangt af van de maatregelen die u gaat uitvoeren.

U krijgt 20% subsidie voor het uitvoeren van maximaal drie losse verduurzamingsmaatregelen. Gaat u aan de slag met een pakket van maatregelen waarbij u minimaal drie labelsprongen maakt (en minstens naar energielabel B gaat), dan is de subsidie 30%. Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000 als u 1, 2 of 3 maatregelen uitvoert, en minimaal € 25.000 bij een integraal project. In alle gevallen is het maximaal € 1,5 miljoen.

DUMAVA in het kort

• Voor verduurzaming van gebouwen met een maatschappelijke functie
• Subsidie voor energieadvies en uitvoering van verduurzamingsmaatregelen
• Uitvoering van een pakket van maatregelen met ten minste drie labelsprongen, waarbij minstens naar label B wordt gerenoveerd
• Maximaal € 1,5 miljoen subsidie

Bereid uw aanvraag voor

Vanaf 20 mei 2024 kunt u uw conceptaanvraag aanmaken en opslaan via Mijn RVO.
Lees meer over de voorwaarden op de website van RVO