Is er in jouw buurt een gemeentelijke groenstrook aanwezig die je samen met de buren wilt onderhouden? Geef je dan met nog twee buurtbewoners op en geef aan welke groenstrook je zou willen onderhouden. Als de groenstrook geschikt is voor adoptie, mag je de grond zelf inrichten. Dat betekent dat je de soort beplanting bepaalt en dat wij het aanleggen. Hiermee heb je direct invloed op de uitstraling van je buurt.

Convenant  groenadoptie
Voordat wij de groenstrook aanleggen, ondertekenen we samen het convenant groenadoptie.

Voorwaarden groen adoptie
De volgende regels gelden voor groenadoptie:

 • bewoners minimaal 3 personen, met verschillende adressen, uit de straat/buurt zetten zich actief in voor het onderhoud; zij informeren de overige bewoners uit de straat hierover
 • de gemeente voert twee keer per jaar vuil en/of snoeihout af zo snel mogelijk na aanvraag door de bewoners
 • na een jaar evalueren de gemeente, deelnemers en eventueel het wijkoverlegplatform hoe het gaat
 • het onderhoud betreft uitsluitend algemene dagelijkse tuinierwerkzaamheden
 • voor het inplanten van de groenstrook kunnen bewoners kiezen uit een door de gemeente samengestelde lijst met soorten (catalogus)
 • de gemeente verstrekt de beplanting eenmalig; mochten een aantal planten niet aanslaan, dan vervangt de gemeente die planten
 • de groenstrook blijft openbaar; het aanbrengen van materialen – in welke zin, vorm en/of benaming dan ook – op en/of rondom de groenstrook is niet toegestaan
 • voor onderhoud van of aan de bomen vindt eerst overleg plaats met de gemeente; eventueel schakelt de gemeente haar specialisten van de bomenploeg in
 • bewoners zijn verplicht direct de gemeente op de hoogte te brengen wanneer ze ziekten of plagen in het groen ontdekken
 • bestrijding van ziekten en plagen gebeurt na overleg met de gemeente, uitsluitend met milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen; gebruik van chemische middelen is verboden
 • de gemeente herstelt schade aan de groenstrook door reparatie door nutsbedrijven aan kabels en leidingen na overleg met bewoners
 • bewoners zijn niet aansprakelijk voor schade aan het perceel, tenzij dit komt door ondeugdelijk onderhoud
 • gemeente is niet aansprakelijk voor de kosten en gevolgen voor de bewoners als gevolg van het onderhoud van het groenvak
 • gemeente blijft verantwoordelijk voor groot onderhoud, vervanging en risicoaansprakelijkheid
 • bewoners mogen het onderhoud niet aan derden uitbesteden
 • belangen van individuele bewoners mogen niet worden geschaad
 • bewoners stemmen in met de voorwaarden en tekenen hiervoor een contract met de gemeente
 • gemeente kan onderhoud van de groenvakken door bewoners met onmiddellijke ingang stoppen indien de bewoners de afspraken en regels niet naleven;
 • bewoners worden hiervan dan direct in kennis gesteld

Heb je een vraag of interesse in adoptiegroen?
Stuur dan een e-mail naar aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl