Convenant  groenadoptie

Is de groenstrook geschikt voor adoptie, dan mag u de grond zelf inrichten. Dat betekent dat u de soort beplanting bepaalt en dat wij het aanleggen. Hiermee heeft u direct invloed op de uitstraling van de buurt. Voordat wij de groenstrook aanleggen, ondertekenen we samen het convenant groenadoptie.

Voorwaarden groenadoptie

De volgende regels gelden voor groenadoptie:

 • Minimaal drie personen, met verschillende adressen uit de straat of buurt, zetten zich actief in voor het onderhoud en zij informeren de overige bewoners uit de straat hierover.
 • De gemeente voert twee keer per jaar vuil en of snoeihout af, zo snel mogelijk na aanvraag door de bewoners.
 • Na een jaar evalueren de gemeente, de deelnemers en eventueel het wijkoverlegplatform hoe het gaat.
 • Het onderhoud betreft uitsluitend algemene dagelijkse tuinierwerkzaamheden.
 • Voor het inplanten van de groenstrook kunnen bewoners kiezen uit een door de gemeente samengestelde lijst met soorten (catalogus).
 • De gemeente verstrekt de beplanting eenmalig. Mocht een aantal planten niet aanslaan, dan vervangt de gemeente die planten.
 • De groenstrook blijft openbaar. Het aanbrengen van materialen – in welke zin, vorm of benaming dan ook – op of rondom de groenstrook is niet toegestaan.
 • Voor onderhoud van de bomen vindt eerst overleg plaats met de gemeente. Eventueel schakelt de gemeente haar specialisten van de bomenploeg in.
 • Bewoners zijn verplicht direct de gemeente op de hoogte te brengen wanneer ze ziekten of plagen in het groen ontdekken.
 • Bestrijding van ziekten en plagen gebeurt na overleg met de gemeente, uitsluitend met milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen. Gebruik van chemische middelen is verboden.
 • De gemeente herstelt schade aan de groenstrook door reparatie door nutsbedrijven aan kabels en leidingen na overleg met bewoners.
 • Bewoners zijn niet aansprakelijk voor schade aan het perceel, tenzij dit komt door ondeugdelijk onderhoud.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor de kosten en gevolgen voor de bewoners als gevolg van het onderhoud van het groenvak.
 • De gemeente blijft verantwoordelijk voor groot onderhoud, vervanging en risicoaansprakelijkheid.
 • Bewoners mogen het onderhoud niet aan derden uitbesteden.
 • Belangen van individuele bewoners mogen niet worden geschaad.
 • Bewoners stemmen in met de voorwaarden en tekenen hiervoor een contract met de gemeente.
 • De gemeente kan onderhoud van de groenvakken door bewoners met onmiddellijke ingang stoppen indien de bewoners de afspraken en regels niet naleven.
 • Bewoners worden hiervan dan direct in kennis gesteld.

Heeft u een vraag of interesse in adoptiegroen?

Stuur dan een e-mail naar gronduitgifte@capelleaandenijssel.nl.