In de Warmtetransitieagenda is in 2018 een uitgebreide technische analyse gecombineerd met input vanuit de verschillende wijken en het energieloket on tour. Hieruit is de zogenoemde WAT kaart ontstaan met daarop per wijk het meest kansrijke alternatief voor aardgas. Grofweg zie je voor Capelle 2 scenario’s:

  1. Collectieve warmteoplossing, denk hierbij aan een warmtenet.
  2. Individuele oplossing, denk hierbij aan bijvoorbeeld een elektrische oplossing met warmtepomp
Naar overzicht