Het kan zijn dat het elektriciteitsnet verzwaard moeten worden of dat er een warmtenet moet worden aangelegd. De werkzaamheden lijken op onderhoudswerkzaamheden, zoals ze in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd aan gasleidingen of riolering. Mochten er ook andere werkzaamheden in de wijk plaatsvinden bijvoorbeeld aan het riool, dan zal de gemeente er zorg voor dragen dat de werkzaamheden zoveel mogelijk worden gecombineerd om de overlast te beperken. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld als dat aan de orde is in uw buurt.

Naar overzicht