Bij stadsverwarming wordt warmte geleverd. Warmte is in tegenstelling tot elektriciteit en gas geen vrije markt. De situatie voor warmte is namelijk anders dan voor elektriciteit en gas. Zo bestaat er voor stadsverwarming geen landelijk netwerk. Bij elektriciteit en gas is dat wel het geval. Daarom kunt u niet kiezen voor een andere warmteleverancier. U heeft wel vrije keuze in de leverancier van elektriciteit. Om u te beschermen tegen het monopolie van de warmteleverancier stelt de Autoriteit Consument en Markt jaarlijks de maximale prijs voor warmte vast. Tot op heden is die prijs nog gekoppeld aan de gasprijs. De Rijksoverheid heeft aangegeven deze koppeling te willen opheffen.

Naar overzicht