Hierbij is samenwerking essentieel om te komen van een lineaire naar een circulaire inrichting van onze economie. (lineair = producten maken-gebruiken-weggooien, circulair = langere levensduur producten en hergebruik grondstoffen) 

Om te inspireren, kennis met elkaar te delen en te laten zien dat er al veel goede voorbeelden van duurzame samenwerking zijn in Capelle, kunt u hieronder diverse onderzoeken en samenwerkingsverbanden onderstaand terugkijken.