Subsidie voor advies en begeleiding van een DuMo-adviseur  

Om u te ondersteunen in het verduurzamen van uw woning heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten gestart. In het Ontzorgingsprogramma krijgt u advies en begeleiding van een Duurzame Monumenten adviseur (DuMo-adviseur). Deze adviseur helpt u onder andere bij de keuze aan maatregelen voor verduurzamen die passen bij uw woning, beoordeelt plannen en/of offertes en helpt met subsidie aanvragen. Vanuit de Rijksoverheid krijgt u als eigenaar van een woning in een beschermd dorpsgezicht voor het inschakelen van een DuMo-adviseur 50% van de factuur vergoed (tot maximaal €1.750,-). Ga naar www.monumenten.nl/ontzorgingsprogramma voor alle voorwaarden en aanvragen.