Al sinds 1997 is het op de eerste dinsdag van september Duurzame Dinsdag. Op deze dag worden initiatieven uit de samenleving zichtbaar gemaakt en gehuldigd en hun signalen besproken met de politiek. Het is het belangrijkste moment van een jaarrond programma dat het voor duurzaam initiatiefnemers makkelijker wil maken om impact te maken.

Waarom is Duurzame Dinsdag nodig

Dat is nodig, omdat deze diverse groep van burgerinitiatieven, startups, scale-ups, coöperaties en commons van groot belang is voor de overgang naar een duurzame wereld. Maar het lukt vaak nog niet om ‘uit de marge te komen’ en samenwerking aan te gaan met instituties. Het ontbreekt aan veel. Overheid en politiek krijgen deze initiatieven meestal niet te eens zien. Hun geluid is te versnipperd. Er is geen spreekbuis, geen geoliede lobby die hun geluid versterkt in Den Haag. Daarom is er Duurzame Dinsdag, een stemversterker.

Prinsjesdag van de Duurzaamheid

Duurzame Dinsdag bestaat uit diverse componenten. De meest in het oog springende is het evenement op de eerste dinsdag van september, analoog aan Prinsjesdag. Op deze dag wordt de duurzame Troonrede uitgesproken door een prominente ‘verduurzamer’. Een koffertje met honderden initiatieven wordt aangeboden aan een bewindspersoon, als vertegenwoordiger van het kabinet. Er zijn lintjes voor klimaathelden en prijzen voor duurzame doeners. Ook politici zijn aanwezig en gaan in gesprek met initiatiefnemers. Al jaren vindt Duurzame Dinsdag plaats in het gebouw van de Tweede Kamer.

Trendrapport

Ieder jaar is er ook een Trendrapport. Dit rapport beschouwt de inzendingen en kijkt naar de meest opvallende ontwikkelingen, nieuwe woorden en innovaties. Een grote groep mensen, met goed zicht op de wereld van duurzaam initiatief, buigt zich hierover. Het geeft duiding aan de inzendingen in de koffer. Het Trendrapport wordt het gehele jaar gebruikt door beleidsmakers, politici, financiers, onderzoekers en journalisten.