Bedrijven

Het project Verduurzaming bedrijven stimuleert alle bedrijven in Capelle aan den IJssel duurzamer te laten ondernemen dan de wetgeving voorschrijft. Dit project is in 2017 toegevoegd aan de Duurzaamheidsagenda. In 2017 en 2018 wordt er extra ingezet op het betrekken van het bedrijfsleven bij de Duurzaamheidsagenda.

De doelstelling van de duurzaamheidsagenda is 5% energiebesparing bij de Capelse bedrijven (totaal 4.000 ton CO2 reductie). Tot nu toe lag de nadruk  vooral op het handhaven en controleren van bedrijven. We merken dat het bedrijfsleven onvoldoende gestimuleerd en gefaciliteerd wordt om bij te dragen aan een duurzaam Capelle. Om onze doelstelling van 5% energiebesparing bij de Capelse bedrijven te realiseren, intensiveren we de aanpak richting ondernemers. Ook zien we kansen voor het Capelse bedrijfsleven als het gaat om de energietransitie, de groene- en de circulaire economie.

 


Recente berichten: