Voor wie?

De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven die zijn gevestigd op een bedrijventerrein in Zuid-Holland.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

De subsidie wordt gegeven voor kennisvergroting, vergroening van het terrein en het inrichten van het terrein om ontspanning, bewegen of werken in het groen te stimuleren.

Een subsidieaanvraag bestaat uit een activiteitenplan met de volgende onderdelen:

  • Kennisvergroting: het vergroten van kennis bij de medewerkers over de relatie tussen natuur en gezondheid. Deze kennis stimuleert medewerkers om gebruik te maken het groen op uw terrein tijdens de dagelijkse werkzaamheden.
  • Fysieke vergroening van het terrein: het terrein wordt ingeplant met inheemse of streekeigen beplanting.
  • Het plaatsen van ‘inrichtingselementen’ op het terrein: elementen die niet per se groen zijn, maar wel uitnodigen tot ontspanning, bewegen of werken in het groen, zoals paden of een bankje.

Voorwaarden en aanvragen

U kunt deze subsidie tot en met 1 februari 2024 aanvragen. In de aanvraag moeten in principe de onderdelen ‘Kennisvergroting’ en ‘Fysieke vergroening van het terrein’ opgenomen zijn.

Ga voor de verdere voorwaarden en het aanvragen van de subsidie naar de website van Zelfdoen in Zuid-Holland.