Veel positieve reacties onder bewoners over buurtacties

Het Energie Collectief Capelle (ECC) heeft een enquête gehouden onder de bewoners die hebben meegedaan aan één van de buurtacties voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. In de periode 2016 tot en met 2018 zijn zeven buurtacties energiebesparing en twee informatieavonden over zonnepanelen gehouden. De buurtacties gingen over energiebesparing door middel van woningisolatie, zonnepanelen, een warmtepomp, of andere maatregelen. Deze acties zijn geëvalueerd met behulp van een enquête, waarin een tiental vragen waren opgenomen.

Resultaten enquête
De enquête is door 87 deelnemers ingevuld, dit is ongeveer 11 % van de bewoners die hebben meegedaan aan een van de buurtacties. 72% heeft het contact tijdens de buurtactie als positief tot zeer positief ervaren, 15% neutraal en 1% negatief.  Het is natuurlijk goed om te weten hoeveel bewoners daadwerkelijk actie hebben ondernomen na de buurtactie: 68% heeft aangegeven dat zij één of meer energiebesparende maatregelen hebben genomen, 27% wil dat nog gaan doen en slechts 5% verwacht dit voorlopig niet te doen. Het valt op dat isolatie de meest gekozen maatregel is: circa 45% heeft voor isolatie van vloer, bodem, muur, gevel, dak en/of glas gekozen, 1/3 heeft voor zonnepanelen gekozen en 5% voor een warmtepomp.

Van de bewoners die nog geen maatregelen hebben genomen wilden we graag weten wat daarvan de reden is: 33 % hiervan heeft eerst meer informatie nodig en 47% vindt de maatregelen te duur of heeft er geen geld voor. 20% is niet overtuigd van het voordeel dat het hen op kan leveren. Bij de vraag of een nieuwe bewonersbijeenkomst wenselijk is geeft 18% aan dat een goed idee te vinden. 50% vindt dat nog te vroeg en 32% heeft daar geen behoefte aan. De antwoorden op een aantal open vragen gaven ook waardevolle tips.

De resultaten van deze enquête geven een goed beeld over de gehouden buurtacties. Dat zoveel bewoners maatregelen hebben genomen en tevreden zijn over het contact geeft aan dat de methode van de buurtacties en de persoonlijke benadering goed werkt. Desalniettemin is er nog veel te doen om overige bewoners van advies te voorzien. De verkregen informatie kan goed gebruikt worden voor de volgende buurtactie in september, namelijk in de Zeehelden en Redebuurt. En tevens wordt dit gebruikt ter voorbereiding van de acties die vanaf 2019 gaan volgen.