Om stappen in het VvE proces te kunnen nemen, is het noodzakelijk om met de VvE te kunnen vergaderen. Volgens de VvE-reglementen moet binnen vijf of zes maanden na het aflopen van het boekjaar de ALV plaatsvinden om onder andere de jaarrekening te bespreken en de bijdragen en begroting opnieuw vast te stellen. Vanwege de maatregelen rondom Corona, hebben de reguliere ALV’s de afgelopen maanden niet kunnen plaatsvinden waardoor tevens verduurzamingsprocessen zijn stilgevallen.

Inmiddels heeft de overheid de beperkingen omtrent Corona versoepeld waardoor er voor VvE’s weer meer mogelijk is. Op 21 april j.l. is een spoedwet aangenomen die het mogelijk maakt voor VvE’s om hun ALV’s met 6 maanden uit te stellen en digitaal te vergaderen onder bepaalde voorwaarden.

Deze tijdelijke wet is met terugwerkende kracht tot 16 maart jl. in werking getreden en blijft actief tot 1 september 2020. Alle belemmeringen die in het splitsingsreglement staan zijn met deze wet tijdelijk niet van toepassing. De wet gaat voor de reglementen.

Ook opnames voor de opmaak van MJOP’s en Energiescans lag stil. Inmiddels zijn deze ook weer in gang gezet. Deze wet en de opnames voor energiescans, maken het dus mogelijk dat u met de VvE weer aan de slag kunt met uw VvE!

Lees hier meer over de voorwaarden.

Ben je benieuwd hoe andere VvE’s in Capelle verduurzamen? Kijk dan dit filmpje!