Volop belangstelling voor energiebesparing in Kunstenaarsbuurt, Instrumentenbuurt en Burgenbuurt
Op 26 september vond in Capelle al weer de 11e buurtbijeenkomst plaats over energiebesparing. Deze keer waren de bewoners uit de Kunstenaarsbuurt, de Instrumentenbuurt en de Burgenbuurt (Schollevaar) aan de beurt. En er werd volop gehoor aan gegeven.

Bijna honderd bewoners kwamen naar de bijeenkomst in de basisschool de Contrabas. Wethouder van Veen opende de bijeenkomst en verzekerde dat er ook echt iets te besparen viel. Daarna volgden presentaties over isolatie, zonnepanelen en groenere tuinen. Op de avond kon direct worden ingetekend voor het maken van een afspraak voor energiescan van de Woonwijzerwinkel. 29 bewoners deden dit. Daarnaast gaven een flink aantal bewoners aan een afspraak te willen met een vrijwilliger van het ECC. Dit laat zien dat de bewoners uit Schollevaar echt werk willen maken van energiebesparing.