Het nationale wateronderzoek ‘vang de watermonsters’ is van start gegaan, en jij kunt meedoen. In heel Nederland kunnen 15.000 mensen mee helpen met het onderzoek. Help je mee om de waterkwaliteit in jouw buurt in Capelle te onderzoeken?

Met de meetkit ‘Vang de Watermonsters’ ga je verschillende onderdelen meten van het water. Je meet de helderheid, het nitraatgehalte met een meetstripje uit de kit en bekijkt de aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. In een digitaal verhaal ontdekken kinderen de onderwaterwereld. Uiteraard zijn de watermonsters Guppie, Drollentrol, Spoelbaksel en anderen steeds aanwezig. Tijdens het onderzoek krijg je ook tips over hoe je zelf aan de waterkwaliteit kunt bijdragen.

Doe je mee? Aanmelden kan op www.vangdewatermonsters.nl.

Biodiversiteit

In en rond schoon water groeien veel verschillende soorten waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water, tussen de waterplanten schuilen de vissen en vinden daar hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor deze biodiversiteit

Vervuilers

Het gaat niet zo goed met de waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren. De belangrijkste bronnen van vervuiling die nog kunnen worden aangepakt zijn: stoffen die via het rioolwater in het milieu komen, zoals medicijnresten, frituurvet en verfresten en mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Mest en riooloverstorten hebben direct effect op de nitraatconcentratie, het doorzicht en de diversiteit aan waterleven. Met de onderzoeksgegevens kunnen onder meer de waterschappen inzetten op maatregelen om watervervuiling waar mogelijk bij de bron aan te pakken.