Er komen steeds meer groene daken in Capelle! Afgelopen periode zijn er veel aanvragen binnengekomen voor de subsidie voor groene daken. Het gevolg hiervan is dat het beschikbare subsidiebudget voor dit jaar op is. Op dit moment kunnen er geen nieuwe aanvragen voor 2019 in behandeling worden genomen. In de tweede helft van 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over toekomstig budget voor de subsidieregeling. We houden je graag op de hoogte!