De subsidieregeling voor groene daken en groene gevels is ook in 2019 weer beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten nadat er over de jaren 2017 en 2018 nog zo’n € 30.000,– budget resteerde.

Voordelen
Met de aanleg van een groen dak voeg je niet alleen een stukje natuur toe aan je dak, er zijn nog veel meer voordelen. Een groen dak absorbeert regenwater waardoor de afvoer naar het riool wordt vertraagd en verminderd. De planten van een groen dak zuiveren de lucht doordat ze fijnstof uit de lucht filteren en CO2 omzetten in zuurstof. Een groen dak verlaagt de omgevingstemperatuur en heeft zo een isolerende werking op het binnenklimaat. Doordat een groen dak bescherming biedt tegen zon, regen, wind en temperatuurswisselingen wordt de levensduur van het dak minimaal verdubbeld. Een groen dak verhoogt de biodiversiteit omdat de sedums, kruiden, grassen of waardplanten die erin verwerkt zijn, de leefomgeving bevorderen van vogels, vlinders en insecten.

Zonnepanelen hoger rendement
Zonnepanelen hebben als eigenschap dat ze bij toename van de omgevingstemperatuur minder rendement leveren. Een groen dak verlaagt de temperatuur op het dak aanzienlijk zodat bij een combinatie met zonnepanelen meer energie zal worden opgewekt.

Subsidie
De subsidie voor een groen dak bedraagt € 25,- m² en voor een groene gevel € 50,- m². Daarnaast is er extra subsidie beschikbaar indien een asbestdak van minimaal 25 m² wordt vervangen door een groen dak. Ook de kosten voor een bouwkundig- en/of asbestonderzoek kunnen (deels) worden gesubsidieerd.

Meer informatie
Voor meer informatie over de subsidieregeling groene daken en gevels kunt u hier terecht.