Regelmatig krijgen wij de vraag wanneer een buurt de overstap naar aardgasvrij gaat maken en of het nog zinvol is om de CV-ketel te vervangen voor een nieuwe. Op dit moment is nog niet bekend hoe en wanneer de verschillende wijken aardgasvrij gemaakt zullen worden. Wel geeft de warmtetransitieagenda aan welke mogelijke richting voor de overstap naar aardgasvrij per wijk het meest voor de hand liggend is.

Collectief of individueel?
Afhankelijk van de wijk waar je woont is een collectieve of individuele warmtevoorziening het meest voor de hand liggend. Individueel betekent dat je op elk moment al stappen kunt maken naar een aardgasvrije woning. In 2020 komt er een planning waarin (globaal) wordt aangegeven wanneer er in elke wijk stappen gezet zullen worden naar aardgasvrij. Uiteraard wordt elke overstap met de nodige procedures en tijdspannes gepaard, waarmee het redelijk is te zeggen dat vóór 2025 in de meeste wijken nog niet overgegaan wordt. Voor de Florabuurt en omgeving hebben we een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat een warmtenet daar haalbaar zou kunnen zijn. In deze wijk zou het kunnen dat we vóór 2025 aan de slag gaan, evenals het Rivium waar de nieuwbouw aardgasloos gebouwd wordt.

Andere mogelijkheden
Een CV-ketel gaat doorgaans zo’n 17 jaar mee. Je kunt in plaats van het aanschaffen van een nieuwe ketel ook kijken naar andere mogelijkheden, zoals het huren of leasen van een cv of de aanschaf van een tweedehands model (met garanties). Je huidige energieleverancier/installateur kan hierbij wellicht helpen. In alle gevallen is het met het oog op de toekomst van belang om je woning zo goed mogelijk te isoleren zodat de warmtevraag zoveel mogelijk beperkt wordt en daarmee direct je energierekening.
Klik hier voor meer tips hoe je nu al energie kunt besparen.