De gemeente Capelle aan den IJssel heeft extra geld vrijgemaakt voor de aanleg van groene daken. Het gaat om een bedrag van € 20.000.

De aanleg van groene daken is populair in Capelle. Half mei was de subsidiepot van € 60.000 voor dit jaar al helemaal leeg. Dit kwam onder andere door een gezamenlijke aanvraag voor 67 woningen waarbij 1.000 m² asbest op carports is vervangen door sedumplantjes. Het ging  om de overgebleven subsidie van 2018 en nieuw budget. Nu heeft de gemeente € 20.000 extra beschikbaar gesteld en kan weer subsidie voor groene daken worden aanvraagt.

Subsidie aanvragen
De subsidie op een groen dak bedraagt €25,00 per vierkante meter. De voorwaarden zijn opgenomen in de subsidieregeling. Als u subsidie wilt aanvragen kunt u het aanvraagformulier invullen en indienen. Voor 2020 tot en met 2022 is ieder jaar € 25.000 beschikbaar voor de subsidie van groene daken en gevels.

Waarom een groen dak?
Een groen dak absorbeert regenwater waardoor de afvoer naar het riool wordt vertraagd en verminderd. De planten van een groen dak zuiveren de lucht doordat ze fijnstof filteren en CO2 omzetten in zuurstof. Een groen dak verlaagt de omgevingstemperatuur en heeft zo een isolerende werking op het binnenklimaat. Doordat een groen dak bescherming biedt tegen zon, regen, wind en temperatuurswisselingen wordt de levensduur van het dak minimaal verdubbeld. Een groen dak verhoogt de biodiversiteit omdat de leefomgeving wordt bevorderd voor vogels, vlinders en insecten.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via duurzaam@capelleaandenijssel.nl.