Na de overstromingen in Limburg zijn er flink wat vragen. Moeten we ons hier in Capelle ook zorgen maken? Want ons klimaat is aan het veranderen. Dit betekent dat we vaker met lokale stevige regenbuien te maken gaan krijgen.

Maar of we situaties gaan zien zoals die in Limburg? “De situatie in Limburg is een geheel andere dan hier in het westen”, zegt Brigitte Moratis, woordvoerder van de gemeente Capelle aan den IJssel, donderdag tegen Capelle Nieuws. Ze legt echter wel uit dat we hier met andere uitdagingen leven. “Hier in het westen is er de uitdaging dat we onder de (stijgende) zeespiegel leven.”

Polders

Moratis legt ook uit dat Capelle in een polder ligt en dat daar sprake is van daling van de bodem. “Vanuit de polders moet water worden opgepompt om het via de boezem naar zee af te voeren. Maar dit ‘ontwateren’ heeft wel gevolgen. De klei in de polders klinkt sneller in en veen breekt sneller af. Hierdoor daalt de bodem sneller.”

Volgens Moratis zijn de polders hier overwegend vlak waardoor het water zich niet, zoals in Limburg, bij het laagste punt verzamelt. We hebben echter wel met kwetsbare locaties te maken. “Tijdens piekbuien is er risico van water op straat als de riolen het niet kunnen verwerken. Er zijn ook kwetsbare delen locaties, zoals ondergrondse parkeergarages en sommige fiets- en autotunnels.”

Voorkomen van overlast

De woordvoerder van de gemeente legt uit dat er veel voorkomen kan worden door de gemeente, maar “de inrichting op particulier terrein is aan de perceeleigenaar. Bouwpeilen kunnen deels zelf bepaald worden, waardoor de openbare ruimte soms wel extreme neerslag aan kan, maar particuliere panden toch kwetsbaar zijn voor wateroverlast.”

Volgens de woordvoerder is “het dagelijks onderhoud aan de riolering en het watersysteem er op ingericht om verstoppingen en overlast zo veel als mogelijk te voorkomen.” Ze legt uit dat door te zorgen voor goede afstroming van riolering en het watersysteem wateroverlast op zekere hoogte voorkomen kan worden.

Zodra er werkzaamheden in Capelle worden uitgevoerd, wordt er ook direct gekeken of het mogelijk is dat er meer water kan worden opgevangen om overlast te voorkomen. Denk hier dan aan bijvoorbeeld ondergrondse waterbuffers en waterdoorlatende bestrating. In deze video krijg je een beeld bij waterbuffers.

Advies aan Capellenaren

Moratis wil als laatste nog een advies aan de Capellenaren meegeven. “Bewoners kunnen ook een bijdrage leveren door hun tuin zo groen mogelijk te maken. Tegels eruit en groen erin. Door je tuin, je dak en je gevel te vergroenen lever je een bijdrage aan de opvang van regenwater. Daarbij is het ook fraai en is het ook goed tegen hittestress.”