Wat is een transitievisie?

In de Transitievisie Warmte staat hoe alle gebouwen in Capelle aan den IJssel aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Dit kan pas uitgevoerd worden als de Rijksoverheid hiervoor de middelen en instrumenten beschikbaar stelt. Waarbij voor het college van burgemeester en wethouders een hard uitgangspunt is dat het kabinet zorgt voor een woonlastenneutrale overstap voor onze inwoners. Dat betekent dat de kosten van een duurzame warmte-optie, op het moment van overstappen, niet hoger zijn dan de kosten van het gebruik van aardgas.

Wat staat er in de transitievisie?

In Capelle aan den IJssel liggen, met de kennis van nu, twee warmteopties voor de hand: een warmtenet (stadsverwarming) of een elektrische warmtepomp. Voor 2030 houden wij geen rekening met grootschalige beschikbaarheid van duurzaam gas (groengas of waterstof) voor de gebouwde omgeving. Dit kan na 2030 veranderen. Ook dan is het wel de vraag of het logisch is duurzaam gas in te zetten in Capelle aan den IJssel, omdat hier genoeg andere duurzame alternatieven zijn.

De warmtekaart op pagina 21 van de transitievisie laat voor alle buurten in Capelle aan den IJssel zien welke warmteoptie voor de hand ligt. Er zijn ook een paar buurten waar nog geen duidelijke voorkeur bekend is. De meest kansrijke warmteoptie voor een hele buurt hoeft niet de meest logische optie te zijn voor alle gebouwen in een buurt. Zeker wanneer de bebouwing in een buurt divers is kan de warmteoptie per gebouwtype verschillen. Wel geeft de warmtekaart richting in wat, met de kennis van nu, de meest waarschijnlijke warmteoptie is op buurtniveau.

De warmtekaart kunt u ook bekijken in de digitale stadsatlas. Hier kunt u op adres zoeken.

Wat betekent dit voor u?

De transitievisie is geen uitgewerkt plan voor de hele stad. Wel geeft het focus en richting voor de langere termijn. In een uitvoeringsplan wordt straks per gebied de definitieve keuze gemaakt wat het duurzame alternatief voor aardgas is en wanneer het aardgas wordt afgesloten. Het uitvoeringsplan laat ook zien wat dit voor u betekent. Zowel financieel als voor uw woning of ander gebouw. Het opstellen van een uitvoeringsplan doen wij met een gebiedsaanpak en start altijd eerst met een verkenning. In het Rivium en een deel van de wijk Schenkel (Florabuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost, Bloemenbuurt West en Akker-/Haagwinde) wordt gewerkt aan een verkenning.

Wat kunt u nu al doen?

Afhankelijk van de verwachte warmteoptie voor uw buurt is het advies om:

Verwachte Warmteopties in Capelle aan den IJssel

Hoe kunt u uw reactie geven?

Van donderdag 15 december 2021 tot en met woensdag 19 januari 2022 kunt u de conceptvisie inzien en uw reactie hier op geven. Dit kan op twee manieren:

  1. E-mail: Door een e-mail met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl;
  2. Per post: door een brief met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, “Concept Transitievisie Warmte”, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De conceptvisie kunt u hieronder downloaden.

Download hier de concept Capelse Transitievisie Warmte

Wat doen wij?

Uw reacties verzamelen we in een zogenaamde Nota van Beantwoording. In dit document wordt aangeven of en hoe we met uw suggesties en opmerkingen de transitievisie kunnen verbeteren. Deze nota wordt (geanonimiseerd) gedeeld met iedereen die een reactie heeft gegeven. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over het vaststellen van de transitievisie.

Digitale informatiebijeenkomst

Op donderdag 13 januari 2022 van 19.30 uur tot 21.00 uur organiseert gemeente Capelle aan den IJssel een digitale bijeenkomst over de concept Transitievisie Warmte. Tijdens deze avond kijken wij met elkaar nog eens naar de uitkomsten van de concept Transitievisie Warmte. Wij geven voorbeelden van besparingsmogelijkheden en alternatieven voor aardgas. Ook bespreken we hoe u zich nu al kunt voorbereiden om aardgasvrij te wonen of te werken en waar u terecht kunt met uw vragen. Het is deze avond mogelijk om vragen te stellen via de chat. Deelnemen kan alleen online.

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan tot uiterlijk maandag 11 januari 2022 via onderstaand formulier. Na aanmelding ontvangt u een e-mailbevestiging. Op donderdag 13 januari 2022 ontvangt u per e-mail een deelnamelink waarmee u op de avond zelf kunt deelnemen aan de bijeenkomst. Meld u aan via onderstaand formulier.

Velden met een * zijn verplicht in te vullen velden.