Wat is een transitievisie?

In de Transitievisie Warmte staat hoe alle gebouwen in Capelle aan den IJssel aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Dit kan pas uitgevoerd worden als de Rijksoverheid hiervoor de middelen en instrumenten beschikbaar stelt. Waarbij voor het college van burgemeester en wethouders een hard uitgangspunt is dat het kabinet zorgt voor een woonlastenneutrale overstap voor onze inwoners. Dat betekent dat de kosten van een duurzame warmte-optie, op het moment van overstappen, niet hoger zijn dan de kosten van het gebruik van aardgas.

Wat staat er in de transitievisie?

In Capelle aan den IJssel liggen, met de kennis van nu, twee warmteopties voor de hand: een warmtenet (stadsverwarming) of een elektrische warmtepomp. Voor 2030 houden wij geen rekening met grootschalige beschikbaarheid van duurzaam gas (groengas of waterstof) voor de gebouwde omgeving. Dit kan na 2030 veranderen. Ook dan is het wel de vraag of het logisch is duurzaam gas in te zetten in Capelle aan den IJssel, omdat hier genoeg andere duurzame alternatieven zijn.

De warmtekaart op pagina 21 van de transitievisie laat voor alle buurten in Capelle aan den IJssel zien welke warmteoptie voor de hand ligt. Er zijn ook een paar buurten waar nog geen duidelijke voorkeur bekend is. De meest kansrijke warmteoptie voor een hele buurt hoeft niet de meest logische optie te zijn voor alle gebouwen in een buurt. Zeker wanneer de bebouwing in een buurt divers is kan de warmteoptie per gebouwtype verschillen. Wel geeft de warmtekaart richting in wat, met de kennis van nu, de meest waarschijnlijke warmteoptie is op buurtniveau.

De warmtekaart kunt u ook bekijken in de digitale stadsatlas. Hier kunt u op adres zoeken.

Wat betekent dit voor u?

De transitievisie is geen uitgewerkt plan voor de hele stad. Wel geeft het focus en richting voor de langere termijn. In een uitvoeringsplan wordt straks per gebied de definitieve keuze gemaakt wat het duurzame alternatief voor aardgas is en wanneer het aardgas wordt afgesloten. Het uitvoeringsplan laat ook zien wat dit voor u betekent. Zowel financieel als voor uw woning of ander gebouw. Het opstellen van een uitvoeringsplan doen wij met een gebiedsaanpak en start altijd eerst met een verkenning. In het Rivium en een deel van de wijk Schenkel (Florabuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost, Bloemenbuurt West en Akker-/Haagwinde) wordt gewerkt aan een verkenning.

Wat kunt u nu al doen?

Afhankelijk van de verwachte warmteoptie voor uw buurt is het advies om:

Verwachte Warmteopties in Capelle aan den IJssel

Hoe kunt u uw reactie geven?

U kon uw reactie van donderdag 15 december 2021 tot en met woensdag 19 januari 2022 insturen. Reageren is niet meer mogelijk.

Download hier de concept Capelse Transitievisie Warmte