De concept Capelse Transitievisie Warmte wordt nu eerst besproken met de gemeenteraad en met de partijen die hebben meegedacht bij het schrijven van de visie. Daarna stelt het college de concept visie definitief vast en wordt de visie ter inzage gelegd. Dan kan iedereen op de visie reageren. Hierna neemt de gemeenteraad een besluit over de visie. Waarschijnlijk is dat in februari 2022.

Transitievisie en uitvoeringsplan

Deze transitievisie is geen uitgewerkt plan voor de hele stad. Wel geeft het focus en richting voor de langere termijn. In een uitvoeringsplan wordt later per gebied de definitieve keuze gemaakt wat het duurzame alternatief voor aardgas is en wanneer het aardgas wordt afgesloten. Het uitvoeringsplan laat ook de gevolgen zien voor Capellenaren, zowel financieel als wat het voor de gebouwen betekent. Het opstellen van een uitvoeringsplan doen wij met een gebiedsaanpak en start altijd eerst met een verkenning.

Wat betekent dit voor u?

In Capelle aan den IJssel liggen, met de kennis van nu, twee warmteopties voor de hand: een warmtenet of een (elektrische) warmtepomp. Voor 2030 houden wij geen rekening met grootschalige beschikbaarheid van duurzaam gas (groengas of waterstof) voor de gebouwde omgeving. Dit kan na 2030 veranderen, maar ook dan is het de vraag of het logisch is om duurzaam gas in te zetten in Capelle aan den IJssel, omdat hier genoeg andere duurzame alternatieven zijn.

De warmtekaart op pagina 21 van de visie laat voor alle buurten in Capelle aan den IJssel zien of een warmtenet voor de hand ligt of een elektrische warmtepomp. Er zijn ook een paar buurten waar nog geen duidelijke voorkeur bekend is. De meest kansrijke warmteoptie voor een hele buurt hoeft overigens niet de meest logische optie te zijn voor alle gebouwen in een buurt. Zeker wanneer de bebouwing in een buurt divers is kan de warmteoptie per gebouwtype verschillen. Wel geeft de warmtekaart richting in wat de meest waarschijnlijke warmteoptie is op buurtniveau. De warmtekaart kunt u ook bekijken in de digitale stadsatlas. Hier kunt u op adres zoeken.

Afhankelijk van de warmteoptie voor uw buurt is het advies om:

Verwachte warmteopties in Capelle aan den IJssel

Uitvoering

Wij zetten de komende jaren vooral in op energiebesparing. Want besparen is altijd goed. Welke aardgasvrije optie er eventueel ook komt. Wij zetten daarbij vooral in op isolatie: goed voor het comfort, de portemonnee en het klimaat. Daarnaast ronden wij de twee verkenningen af (Rivium en Florabuurt en omgeving) die in opdracht van de raad in 2019 zijn gestart. Verdere uitvoering van de visie en het uitvoeren van verdere verkenningen zijn afhankelijk van ondersteuning en financiering vanuit de Rijksoverheid.

Download hier de concept Capelse Transitievisie Warmte