Uit onderzoek blijkt dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zoveel warmte heeft dat hiermee de geplande nieuwbouw in het Rivium en een deel van de bestaande bedrijven verwarmd kunnen worden. De AWZI loost gezuiverd water in de Nieuwe Maas dat een constante temperatuur heeft van rond de 20 graden. Dit kan in de winter met warmtepompen ingezet worden om de woningen en het water te verwarmen. In de zomer kan dit direct gebruikt worden om de woningen te koelen.

Het Nieuwe Rivium
Het kantorenpark Rivium wordt de komende jaren getransformeerd naar een werk-woon gebied met ruimte voor zo’n 5.000 woningen. Merosch heeft een energieconceptenstudie uitgevoerd voor dit gebied. Hieruit blijkt dat riothermie de meest gunstige optie is als energievoorziening. In opdracht van het collectief van eigenaren van Rivium en in samenwerking met gemeente Capelle aan den IJssel is door Merosch een energieconceptenstudie uitgevoerd. In deze studie is gezocht naar een geschikte duurzame warmtevoorziening voor Rivium. Het gebruik van warmte uit de AWZI bleek hieruit de meest gunstige optie. De schaalgrootte, capaciteit en de ligging van AWZI Kralingseveer ten opzichte van Rivium biedt een uitgelezen kans om de beschikbare warmte te benutten. Bovengenoemde eigenschappen geven één van de meest optimale mogelijkheden in Nederland om thermische energie uit afvalwater te gebruiken.

We onderzoeken samen met de ontwikkelaars in het Rivium om een collectief warmtenet op lage temperatuur in de wijk aan te leggen, waar in de toekomst huidige bedrijven (bestaande gebouwen) ook op aan kunnen sluiten. Met alle stakeholders onderzoeken we of de AWZI de warmte en koude voor dit net kan gaan leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken is het mogelijk om de bodem hiervoor in te zetten, door warmte- en koude opslag toe te passen. Zo werken we aan een duurzame en lokale warmtevoorziening.