Tuinen

Met het project Vergroening en Groener Tuinen stimuleren we een meer natuurlijke inrichting van privétuinen en (bij belangstelling) bedrijfskavels, het vergroten van het bewustzijn over het belang en het voordeel van een groene tuin bij tuinbezitters. Zoveel mogelijk stimuleren van het vergroenen van tuinen en het waterbestendig maken ervan. Een groene tuin is een tuin die voor 50% uit groen bestaat, veel waterdoorlatende elementen heeft en waarvan ook de erfafscheidingen minimaal 50% groen zijn (hagen, begroeide schuttingen of muren).

Met een groenere tuin draagt u bij aan een duurzame & gezonde leefomgeving!


Recente berichten: