Groen adopteren en onderhouden

Is in uw buurt een gemeentelijke groenstrook aanwezig die u samen met uw buren wilt onderhouden? Geef u dan met nog twee buurtbewoners op en geef aan welke groenstrook u zou willen onderhouden. Als de groenstrook geschikt is voor adoptie, mag u de grond zelf inrichten. Dat betekent dat u de soort beplanting bepaalt en dat wij het aanleggen. Hiermee heeft u direct invloed op de uitstraling van uw buurt.

Convenant  groenadoptie
Voordat wij de groenstrook voor u aanleggen, ondertekenen we samen het convenant groenadoptie.

Voorwaarden groen adoptie
De volgende regels gelden voor groenadoptie:

 • bewoners minimaal 3 personen, met verschillende adressen, uit de straat/buurt zetten zich actief in voor het onderhoud; zij informeren de overige bewoners uit de straat hierover
 • de gemeente voert twee keer per jaar vuil en/of snoeihout af zo snel mogelijk na aanvraag door de bewoners
 • na een jaar evalueren de gemeente, deelnemers en eventueel het wijkoverlegplatform hoe het gaat
 • het onderhoud betreft uitsluitend algemene dagelijkse tuinierwerkzaamheden
 • voor het inplanten van de groenstrook kunnen bewoners kiezen uit een door de gemeente samengestelde lijst met soorten (catalogus)
 • de gemeente verstrekt de beplanting eenmalig; mochten een aantal planten niet aanslaan, dan vervangt de gemeente die planten
 • de groenstrook blijft openbaar; het aanbrengen van materialen – in welke zin, vorm en/of benaming dan ook – op en/of rondom de groenstrook is niet toegestaan
 • voor onderhoud van of aan de bomen vindt eerst overleg plaats met de gemeente; eventueel schakelt de gemeente haar specialisten van de bomenploeg in
 • bewoners zijn verplicht direct de gemeente op de hoogte te brengen wanneer ze ziekten of plagen in het groen ontdekken
 • bestrijding van ziekten en plagen gebeurt na overleg met de gemeente, uitsluitend met milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen; gebruik van chemische middelen is verboden
 • de gemeente herstelt schade aan de groenstrook door reparatie door nutsbedrijven aan kabels en leidingen na overleg met bewoners
 • bewoners zijn niet aansprakelijk voor schade aan het perceel, tenzij dit komt door ondeugdelijk onderhoud
 • gemeente is niet aansprakelijk voor de kosten en gevolgen voor de bewoners als gevolg van het onderhoud van het groenvak
 • gemeente blijft verantwoordelijk voorgroot onderhoud, vervanging en risicoaansprakelijkheid
 • bewoners mogen het onderhoud niet aan derden uitbesteden • belangen van individuele bewoners mogen niet worden geschaad
 • bewoners stemmen in met de voorwaarden en tekenen hiervoor een contract met de gemeente
 • gemeente kan onderhoud van de groenvakken door bewoners met onmiddellijke ingang stoppen indien de bewoners de afspraken en regels niet naleven;
 • bewoners worden hiervan dan direct in kennis gesteld

U kunt de voorwaarden verbonden aan groenadoptie ook downloaden: Voorwaarden groen adoptie bewoners. (pdf, 22KB)

Heeft u een vraag of heeft u interesse in adoptiegroen?
Stuur een e-mail naar aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl