Zorg

In onze gemeente willen wij bestuurders van zorgaanbieders in de gemeente aanspreken op het belang van een duurzame bedrijfsvoering, hen enthousiasmeren en inspireren om mee te doen aan deze Green Deal Zorg . Samen met de DCMR wordt gekeken naar de deelname van de zorginstellingen aan de Milieuthermometer Zorg van het Milieuplatform Zorgsector. Dit keurmerk is ontwikkeld door de sector zelf in samenwerking met Stichting Milieukeur.

Op 27 oktober 2015 is de Green Deal “Nederland op weg naar Duurzame Zorg” ondertekend om de verduurzaming van de zorg te versnellen. De landelijke ambitie is dat eind 2018 in totaal 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. De gemeente heeft deze Green Deal Zorg mede ondertekend. Ook de DCMR heeft als milieudienst de Green Deal Zorg ondertekend.