Scholen

Het project ‘Energieke Scholen’ richt zich zowel op het terugbrengen van het energieverbruik van schoolgebouwen als op het thema “energie” in het lesprogramma van de scholieren. Doel van het project is om in tien Capelse basisscholen aandacht te besteden aan het verminderen van het gebruik van fossiele energie. Indien scholen dat willen, kan duurzaamheid ook breder worden ingebed in het onderwijs, bijvoorbeeld door naast het thema energie ook aandacht te besteden aan andere duurzaamheidsthema’s zoals afval, mobiliteit of water.

Vergroening van schoolpleinen
Naast de energiebesparende maatregelen is er in 2017 een grote stap gemaakt op het gebied van vergroening. In 2017 zijn er vier groene schoolpleinen gerealiseerd bij zes basisscholen. Het gaat om De Balans & De Fontein, Ontdekrijk, De Baken & Catamaran en OBS West. De Van Cappellen Stichting en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben naast de gemeente ook financieel bijgedragen aan het realiseren van de groene schoolpleinen.

Energiescans bij schoolgebouwen
Bij twaalf schoolgebouwen zijn energiescans uitgevoerd. Met 80% van de scholen is de energiescan besproken en aan hen wordt een klein pakket van maatregelen aangeboden. Alle scholen in Capelle aan den IJssel zijn beanderd voor het registreren van de energieverbruiksgegevens. Een aantal scholen kan daar nog niet aan meedoen, omdat zij nog niet over een slimme meter beschikken. Er is vanuit de gemeente een verzoek ingediend bij Stedin om de installatie van slimme meters bij de scholen te versnellen.

Zonnepanelen op schoolgebouwen
Er is eind 2016 SDE+ subsidie aan BLICK en PCPO toegewezen voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van verschillende basisscholen. In 2017 is onderzocht hoe de investering hiervoor kan worden gedaan. Zowel voor BLICK als PCPO is het lastig om met eigen middelen te investeren. Er is daarom gekeken naar alternatieve investeringsvormen. De verwachting is dat er met derde partijen, in een zogenaamde DAK BV constructie, kan worden geïnvesteerd in zonnepanelen op basis van de toegewezen subsidie. Als de SDE+ subsidie in 2018 daadwerkelijk wordt ingezet dan kan dat leiden tot een flink aantal extra zonnepanelen in Capelle aan den IJssel.


Recente berichten: