VvE’s

Het project ‘Duurzame VvE’s’ brengt verenigingen van eigenaren in Capelle aan den IJssel (appartementseigenaren die samen eigenaar zijn van het gebouw) met elkaar in contact en organiseert investeringen in duurzaamheid. Dit gebeurt in de eerste plaats door kennisopbouw en het uitwisselen en geven van informatie. Hiervoor worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Het platform Duurzame VvE’s biedt praktische ondersteuning en motiveert VvE’s om daadwerkelijk over te gaan tot investeringen in duurzaamheid. Duurzaamheid vergt voor de VvE’s een ‘eigen’ aanpak, omdat bij deze organisaties in juridische en organisatorische zin vaak sprake is van een bijzondere situatie, waarbij het verwerven van draagvlak bij het VvE-bestuur en de VvE-leden essentieel is. De VvE-leden moeten het eens zien te worden over de investeringen en de maatregelen.

De belangstelling vanuit de VvE’s is groter dan alleen het onderwerp duurzaamheid. Veel VvE’s hebben ook belangstelling voor onderwerpen als brandveiligheid, onderhoud, liften etc. In 2017 en 2018 zal daarom tijdens de platformbijeenkomsten ook aan andere onderwerpen dan duurzaamheid aandacht worden gegeven. Op dit manier proberen we een platform te creëren met meerwaarde voor alle VvE’s van Capelle aan den IJssel. Het platform kan vervolgens uiteraard wel gebruikt worden om  verduurzaming als onderwerp te bespreken. Om VvE’s te stimuleren duurzaamheidsmaatregelen te nemen focussen wij ons in 2017 en 2018 op een aantal voorbeeldprojecten. Vanuit die voorbeeld VvE’s proberen we een zo groot mogelijke spin-off te realiseren. Zo willen wij onder andere deelnemen aan een Interreg traject gericht op VvE’s nul op de meter ready. Dit programma wordt begeleid vanuit de MRDH. Daarnaast kijken we naar andere mogelijkheden om VvE’s te stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen en waar mogelijk VvE’s die maatregelen willen nemen te ondersteunen

Belangrijke partijen voor de uitvoering van het project zijn naast de VvE’s (bewoners en bestuurders) het Energie Collectief Capelle, Informatiecentrum Duurzaam Bouwen (DuBo), installatie-, isolatie, en onderhoudsbedrijven en (administratieve) VvE- beheerders.


Recente berichten: