Downloads

Samenwerken aan duurzaamheid is de kern van de Capelse Duurzaamheidsagenda 2015-2018, die in de raadsvergadering van 7 juli 2015 unaniem is vastgesteld. Dit is een uitvloeisel van het coalitieakkoord en het eerste beleidsstuk dat duurzaamheid op deze wijze een prominente plek in Capelle geeft. De duurzaamheidsagenda is tot stand gekomen in nauw overleg met inwoners van Capelle, bedrijven en organisaties. Die samenwerking wordt voortgezet bij de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda.

Download hier de Duurzaamheidsagenda 2015-2018

Jaarverslag Duurzaamheid 2017
Mooie duurzame resultaten in 2017! Samen met partners werkt de gemeente Capelle aan een groenere en duurzamere stad. Met veel enthousiasme zijn de projectgroepen ook in 2017 aan de slag gegaan en zijn concrete acties uitgevoerd. Het Capels College heeft op 22 februari 2018 het jaarverslag Duurzaamheid 2017 vastgesteld.

Download hier het jaarverslag  Duurzaamheid 2017

Koersdocument Duurzaam Capelle
Het Capelse college spreekt de ambitie uit dat Capelle in 2050 een 100% duurzame stad is. Hoe die ambitie vervuld kan worden staat in het koersdocument Duurzaam Capelle. Een van de belangrijkere doelstellingen in dit plan is het terugbrengen van de uitstoot van COnaar bijna nul. Hiermee sluit Capelle aan bij de landelijke doelstellingen en het Klimaatakkoord van Parijs. Om de doelen in 2050 te behalen, heeft het college een stip op de horizon gezet aan de hand van drie thema’s; duurzame energie met lagere lasten, het verder uitbouwen  van het groene- en waterrijke karakter van de stad, en werken aan een circulaire economie waar hergebruik van grondstoffen centraal staat.

Download hier het Koersdocument Duurzaam Capelle